Ο γενικός στόχος της σειράς σεμιναρίων GLAP είναι να προωθήσει τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και την καλή διακυβέρνηση, διαμορφώνοντας ένα πρόγραμμα σπουδών βασικών αρχών και πρακτικών για την παγκόσμια ιθαγένεια και την εκπαίδευση, ειδικά για τους νέους σε όλο τον κόσμο. Συγκεντρώνοντας τις σχετικές κοινότητες εμπειρογνωμόνων, αξιωματούχων και ακτιβιστών από όλη την Ευρώπη και τον κόσμο, και επιτρέποντάς τους να εξετάσουν από κοινού έννοιες και μέσα βέλτιστης πολιτικής οργάνωσης, το σεμινάριο φιλοδοξεί να εξαγάγει συμπεράσματα προς όφελος των πολιτών παγκοσμίως, για πιο νόμιμη και αποτελεσματική διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα. Τα σεμινάρια GLAP συνήθως αποτελούν συνεργασίες με άλλους φορείς και πραγματοποιούνται στα πλαίσια 5 ημερών.

αρχείο δράσεων

16-21.07.2017
Η συνάντηση είχε στόχο: να συμβάλλει στην ανάδειξη της μέχρι σήμερα αμφίβολης υπόστασης των δικαιωμάτων στο φυσικό περιβάλλον από πλευράς διεθνούς δικαίου, ως δικαίωμα του παγκόσμιου πολίτη, ιδιαιτέρως δε υπό το φως της κλιματικής αλλαγής και της διεθνούς προσπάθειας για την αντιμετώπιση της.
30.07-04.08.2016
Η θεματική αυτής της χρονιάς εμπνεύσθηκε από τον ανερχόμενο λαϊκισμό και εθνικισμό στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, τις πρόσφατες αποφάσεις στο πλαίσιο του ΟΗΕ, και την ιστορική συνθήκη του Παρισιού για την αποφασιστική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
25-30.07.2015
Το διεθνές κοσμοπολιτικό περιπατητικό σεμινάριο είχε στόχο να προωθήσει την παγκόσμια και συνεχόμενη εκπαίδευση του πολίτη διαμέσου των προγραμμάτων σπουδών καθώς και της κινητοποίησης της κοινωνίας πολιτών ανά τον κόσμο, υπό ένα ταυτόχρονο πρίσμα ανάδειξης της βιώσιμης ανάπτυξης.
02-07.08.2014
Ο κύριος σκοπός είναι να διερευνήσουμε τρόπους οικοδόμησης μιας παγκόσμιας ταυτότητας πολίτη, κατά τη συνείδηση και κατά τη δράση και να την αξιοποιήσουμε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα σημερινά αδιέξοδα, της δημοκρατικής διακυβέρνησης, της βιωσιμότητας, της ειρήνης και της ασφάλειας.
1 2 3
εγγραφή στοnewsletter
#visithexperience
+συμμετοχή
Η επέκεινα χώρα είναι τρόπος σκέψης και στάση ζωής. Η δημιουργία μιας κοινότητας. Γίνε και εσυ μέρος της κοινότητας διαλέγοντας τον τρόπο που σου ταιριάζει περισσότερο.