Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εφαρμόζεται στην Oργάνωση της Κοινωνίας Πολιτών ‘Επέκεινα Χώρα’ και σε όσους συμμετέχουν στη συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων. Η Επέκεινα Χώρα δεσμεύεται για την ασφάλεια και την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται στον ιστότοπό της. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμός ΕΕ 2016/79).

Η Επέκεινα Χώρα λειτουργεί ως ‘Υπεύθυνος Επεξεργασίας’, δηλαδή είναι ο φορέας που συλλέγει, καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία θα περιγραφούν/γνωστοποιηθούν παρακάτω. ‘Υποκείμενο Δεδομένων’ θεωρείται όποιος παρέχει τα στοιχεία του μέσω της ιστοσελίδας και πιο συγκεκριμένα, στην Εγγραφή στις Ενημερώσεις.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει ο φορέας είναι τα εξής: Όνομα, Επώνυμο και E-mail. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του Υποκειμένου των Δεδομένων, που την παρέχει συμπληρώνοντας την κατάλληλη ένδειξη στο κάτω μέρος της σελίδας στην οποία καλείται να συμπληρώσει με τα Προσωπικά του Δεδομένα. Το Υποκείμενο μπορεί να ανακαλέσει οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή του [άρθρο 7 (3)]. Ο σκοπός της επεξεργασίας είναι η αρχειοθέτηση των μελών, φίλων και αποδεκτών αλληλογραφίας της κοινότητας ‘Επέκεινα Χώρα ́, η αποστολή ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου και υλικού καθώς και η ενημέρωση και πρόσκληση στις μελλοντικές της δραστηριότητες.

Τα δικαιώματα των Υποκειμένων Δεδομένων είναι τα εξής:
  • δικαίωμα διαφάνειας σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του Υποκειμένου
  • ενημέρωση σχετικά με τον σκοπό επεξεργασίας και πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα
  • διόρθωση ανακριβών Προσωπικών Δεδομένων 
  • διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων 
  • περιορισμός επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων 
  • δικαίωμα φορητότητας: διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων σε τρίτα μέρη 
  • εναντίωση στην επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
Το Υποκείμενο Δεδομένων μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να αναιρέσει τη συγκατάθεσή του/της για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων με βάση το άρθρο 7 του Κανονισμού 2016/79, επικοινωνώντας μαζί μας στο info@epekeinahora.gr
εγγραφή στοnewsletter
#visithexperience
+συμμετοχή
Η επέκεινα χώρα είναι τρόπος σκέψης και στάση ζωής. Η δημιουργία μιας κοινότητας. Γίνε και εσυ μέρος της κοινότητας διαλέγοντας τον τρόπο που σου ταιριάζει περισσότερο.