Ένας από τους τρόπους να προστατέψουμε το άρρηκτο δικαίωμα του ανθρώπου στην ελευθερία είναι δια μεσου της αρμονικής συνύπαρξης του με τη φύση.

Στην επέκεινα χώρα εργαλειοποιείται η λογική του περπατάω και μιλάω (walking and talking) και στόχος μας γίνεται η ανάδειξη: Walking and talking, περπατάω και σκέφτομαι, περπατάω και συζητώ, περπατάω και απολαμβάνω την ελευθερία σε όλες τις εκφάνσεις της και στην πιο ολοκληρωμένη της μορφή.

Ταυτόχρονα, υιοθετούμε την ευσυνειδησία (mindfulness) ως μοναδικό εργαλείο προς την πνευματική ελευθερία του νου και την απελευθέρωση του ανθρώπου από την οδύνη που τον κυριαρχεί.

Ελευθερία είναι η προώθηση της αλλαγής και η δημιουργία μιας νέας ισορροπίας προτύπου προσωπικής ανάπτυξης και τρόπου ζωής. Ελευθερία είναι επίσης η δημιουργία του δικαιώματος στο χωριό και η υπεράσπιση της ζωής στην ύπαιθρο.
Η ίδια η διάβαση είναι ένα μοναδικό επίτευγμα κάθε φορά για τον καθένα μας και το ξεκίνημα μιας νέας ζωής, γεμάτη από νέες εμπειρίες, ανοχή και σεβασμό, με ευρύτητα πνεύματος, ευεξία, ψυχική και σωματική υγεία.
Τα Βίκου Μονοπάτια είναι δραστηριότητες που απευθύνονται πρωταρχικά σε ανθρώπους της πόλης που δεν είχαν μέχρι στιγμής την ευκαιρία να ανακαλύψουν όλη την αξία του βαδίσματος γενικώς και της πεζοπορίας στη φύση ειδικότερα.
Το Exercise is Medicine είναι μια δραστηριότητα που ξεκίνησε πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2020 με σκοπό την προαγωγή της άσκησης για την καλή διατήρηση της φυσικής και ψυχικής μας υγείας.
εγγραφή στοnewsletter
#visithexperience
+συμμετοχή
Η επέκεινα χώρα είναι τρόπος σκέψης και στάση ζωής. Η δημιουργία μιας κοινότητας. Γίνε και εσυ μέρος της κοινότητας διαλέγοντας τον τρόπο που σου ταιριάζει περισσότερο.