Η επέκεινα χώρα αποτελεί μια Χώρα Γνώσης για μικρούς και μεγάλους, προάγει την εκπαίδευση και προωθεί την εκμάθηση. Σε συνεργασία με σχολεία και πανεπιστήμια, η επέκεινα χώρα είναι μοναδικός προορισμός για σχολικές εκδρομές και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Ακόμα έχουν φιλοξενηθεί ευρωπαϊκά προγράμματα Εράσμους ενώ αναμένεται η δημιουργία ενός Παγκόσμιου Κέντρου Νεότητας στο Βουνό ( Αρχοντικό Δάνου).
προσεχείς δράσεις

αρχείο δράσεων

26.09 -04.10.2022
Η ελληνογερμανική ανταλλαγή νέων που θα πραγματοποιηθεί 26 Σεπτεμβρίου με 4 Οκτωβρίου 2022, θα ασχοληθεί με την πρόσφατη κοινή ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά ως όχημα τοπικής ανάπτυξης.
15-19.9.2022
Συνάντηση μεταξύ εμπειρογνωμόνων της εκπαίδευσης προς ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την αειφόρο ανάπτυξη
05-12.09.2022
Ελληνογερμανική Ανταλλαγή Νέων Στα ίχνη της κοινής ιστορίας 5-12 Σεπτεμβρίου 2022, Βίτσα/Ήπειρος, Ελλάδα
05-12.09.2022
Το μέλλον είναι στα χέρια μας! Το 2022 αποτελεί το "Έτος της Ευρωπαϊκής Νεολαίας". Πώς θα δομήσουμε όμως το μέλλον, αν δεν γνωρίσουμε και δεν μάθουμε από το παρελθόν;
1 2 3 4
εγγραφή στοnewsletter
γιατί κάθε στιγμή είναι στιγμή επέκεινα!
+συμμετοχή
Η επέκεινα χώρα είναι τρόπος σκέψης και στάση ζωής. Η δημιουργία μιας κοινότητας. Γίνε και εσυ μέρος της κοινότητας διαλέγοντας τον τρόπο που σου ταιριάζει περισσότερο.