Θερινό σχολείο Ποιοτικής Μεθοδολογίας στην επέκεινα χώρα
08.08 - 12.08.2022 
Το Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σας προσκαλεί στο 3ο Θερινό Εργαστηριακό Σχολείο: Ποιοτικές Μέθοδοι στην Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα και την Ψυχική Υγεία, που θα υλοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 08.08.2022 έως 12.08.2022 στην επέκεινα χώρα, στη Βίτσα Ζαγορίου, στην Ήπειρο.
Οι στόχοι του θερινού σχολείου είναι: 

α) η κατανόηση του χαρακτήρα της κοινωνικής πραγματικότητας και των βασικών αρχών της ποιοτικής μεθοδολογίας της κοινωνικής έρευνας,
β) η εποπτεία του πεδίου των ποιοτικών μεθόδων στη συγκέντρωση του εμπειρικού υλικού και του ερευνητικού σχεδιασμού στην εφαρμοσμένη κοινωνική έρευνα,
γ) η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών στην οργάνωση ομάδων εστιασμένης συζήτησης, και την αφηγηματική μέθοδο συλλογής
εμπειρικού υλικού,
δ) τεχνικές ταξινόμησης και κωδικοποίησης των ποιοτικών δεδομένων της έρευνας με έμφαση τη θεματική ανάλυση και την ανάλυση λόγου,
ε) η ευαισθητοποίηση και εμπέδωση πρακτικών τήρησης κανόνων δεοντολογίας στην κοινωνική και κλινική έρευνα.

Οι διαλέξεις και τα εργαστήρια του θερινού θα επικεντρωθούν στην αφηγηματική ανάλυση, την ανάλυση λόγου, τις ομάδες εστιασμένης συζήτησης, όπως και σε θέματα ερευνητικού σχεδιασμού και επιστημολογίας.

Η παρακολούθηση του Θερινού Εργαστηριακού Σχολείου αντιστοιχεί με 2 Πιστωτικές Μονάδες (ΕCTS)

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στο Θερινό Σχολείο θα ενεργοποιηθεί στις 13.6.2022 και θα λήξει στις 27.6.2022. Η αίτηση εγγραφής θα αξιολογηθεί από την επιστημονική-οργανωτική επιτροπή, η οποία και θα ενημερώσει τους/ις επιλεγέντες/είσες έγκαιρα.

Οι συμμετέχοντες/ουσες που θα επιλεγούν στο Θερινό Σχολείο θα καταβάλλουν για τη συμμετοχή τους το ποσό των 250 ευρώ.

University of the Aegean, Summer Schools
 Tel: +30 22410 99428, Registration: summerschools@Aegean.gr
εγγραφή στοnewsletter
γιατί κάθε στιγμή είναι στιγμή επέκεινα!
+συμμετοχή
Η επέκεινα χώρα είναι τρόπος σκέψης και στάση ζωής. Η δημιουργία μιας κοινότητας. Γίνε και εσυ μέρος της κοινότητας διαλέγοντας τον τρόπο που σου ταιριάζει περισσότερο.