Το όραμά μας

Επέκεινα σε νέες ιδέες, με ελευθερία, συμμετοχή, στον έναν κόσμο. Η γνώση, η τέχνη και η φύση, οι πυλώνες μιας οριζόντιας φιλοσοφίας.

Η επέκεινα χώρα είναι η ικανοποίηση που προσφέρει το όραμα και οι μικρές πραγματώσεις του προς έναν κόσμο επέκεινα του σημερινού. Με εργαλεία όπως το περπατάω και μιλάω, τη συμμετοχική ηγεσία, την άσκηση ως φάρμακο, την ψηφιακή περιήγηση, δημιουργούμε το δικό μας αφήγημα του κόσμου. Επέκεινα της δεσμευτικής "καθιστικής” ζωής του παλαιού κόσμου και των γερασμένων στερεοτύπων. Επέκεινα της ευτέλειας και της κυριαρχίας. Επέκεινα της ζωής στην πόλη, των τρόπων που υποβαθμίζουν το περιβάλλον, καταστρέφουν το κλίμα, υπονομεύουν τη σωματική και ψυχική υγεία.

Στόχος μας είναι να αναδείξουμε μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια, τεχνικές βιωματικής μάθησης και βιώσιμης ανάπτυξης, παιχνίδια, team-building ασκήσεις, περπατήματα και εθελοντισμό, τις αξίες της ελευθερίας και της συμμετοχής, σε μια όλο και πιο αλματώδη και αβέβαιη παγκόσμια εξέλιξη.

Σκοπός μας η διαφύλαξη της ειρήνης και η ένταξη όλων, σε έναν κόσμο επέκεινα. Στις συνήθειες, τις συμπεριφορές, τις αντιδράσεις, τις ιδέες και τις σκέψεις, γιατί μόνο ζώντας συνειδητά και γνωρίζοντας τον εαυτό μας μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο.

Η επέκεινα χώρα μας προσφέρει μια επιλογή η οποία υπάρχει αλλά έχει ξεχαστεί. Η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη, η διασφάλιση της υγείας, η επανασύνδεση του ανθρώπου με τη φύση, μας φέρνουν συνεχώς όλο και πιο κοντά σε αυτήν την επιλογή. Η επέκεινα χώρα διεκδικεί το δικαίωμα στο χωριό και τη ζωή στο βουνό.

Η επέκεινα χώρα είναι Οργάνωση της Κοινωνίας Πολιτών. Κατά την περίοδο 2010-2020 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 85 εκδηλώσεις και συναντήσεις διαφόρων ειδών, οι οποίες αυξάνονται σε ποσότητα και ποιότητα, καθώς η υποδομή συνεχώς βελτιώνεται.


εγγραφή στοnewsletter
#visithexperience
+συμμετοχή
Η επέκεινα χώρα είναι τρόπος σκέψης και στάση ζωής. Η δημιουργία μιας κοινότητας. Γίνε και εσυ μέρος της κοινότητας διαλέγοντας τον τρόπο που σου ταιριάζει περισσότερο.