Η συνειδητή σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον γύρω του στοχεύει προς τη δημιουργία Πράσινων Κοινοτήτων που θα αποκαταστήσουν: Στη επέκεινα χώρα καλλιεργούμε το έδαφος τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά για τη δημιουργία ενος ορεινού think tank με σκοπό την διαρκής εκμάθηση των ανθρώπων όσον αφορα την πολιτειακή παιδεία και το ρόλου του πολίτη στην κοινωνία.

Μέσα από εισηγήσεις, διαλόγους, συνεδρια, έρευνες κ.α., βασικοί στόχοι είναι η ανάδειξη και έμπρακτη προώθηση: με σκοπό τη συλλογική παλινόρθωση της σχέσης του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον.

Παράλληλα, η δημιουργία κοινοτήτων συνίσταται της καλλιέργειας του πνεύματος, της παιδείας, της φιλαναγνωσίας, του πολιτισμού, της διαπολιτισμικής κατανόησης.

Συμμετοχή είναι η ενεργή διάθεση του ανθρώπου να αποτελεί μέρος του κοινωνικού συνόλου και η συνεχής δράση του προς τη βελτιστοποίηση αυτού.
Ο γενικός στόχος της σειράς σεμιναρίων GLAP είναι να προωθήσει τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και την καλή διακυβέρνηση, ειδικά για τους νέους σε όλο τον κόσμο.
Μέσα από όλες τις δράσεις που διοργανώνονται και φιλοξενούνται στην υποδομή της οργάνωσης μας στη Βίτσα, μπαίνουν οι βάσεις για τη δημιουργία ενός ορεινού κέντρου εορτασμού του εθελοντισμού.
Οι δραστηριότητες team-building καλούν όλες τις ομάδες ανθρώπων σε οργανώσεις, εταιρείες, συλλόγους να έρθουν κοντά και να συνεργαστούν για τη διοργάνωση ενος ταξιδιού “αναψυχής” στη φύση.
Η επέκεινα χώρα αναπτύσσεται γοργά, καλά και όπως οι ιδρυτές εξαρχής θελήσαμε. Επέκεινα της κοινωνικής μας ευθύνης, η άμεση προσφορά είναι σύμφυτη των σκοπών μας.
εγγραφή στοnewsletter
#visithexperience
+συμμετοχή
Η επέκεινα χώρα είναι τρόπος σκέψης και στάση ζωής. Η δημιουργία μιας κοινότητας. Γίνε και εσυ μέρος της κοινότητας διαλέγοντας τον τρόπο που σου ταιριάζει περισσότερο.