Διάβαση Βίκου 2023, «Ευεργεσία, σήμερα κ’πάντα, απ’ όλους για όλους»
11-16.8.2023

Πρόσκληση

Η Διάβαση Βίκου είναι μια δραστηριότητα της επέκεινα χώρα που γίνεται κάθε χρόνο από το 2010 και πραγματεύεται ένα θέμα το οποίο η απόσταση που προσφέρει το βουνό και η περίοδος του 15αύγουστου επιτρέπουν μια πιο ελεύθερη, γενναιόδωρη και ενωτική προσέγγιση και συνδυάζει την περιήγηση, τη γαστρονομία, την άσκηση, την ποιοτική συναναστροφή και τη μάθηση. Η συνεδρία από τη μία και η διάβαση του Βίκου από την άλλη στο πιο μεγάλο και πιο πράσινο ελληνικό Εθνικό Πάρκο, προσφέρουν μια βαθιά ανάσα μεγάλης διάρκειας για όλους και ειδικώς για όσους περνάμε πολύ χρόνο στο γραφείο, αυτοκίνητο, κομπιούτερ, πόλη και επιθυμούμε τον αναστοχασμό, εκτός καθημερινότητας.

Το θέμα μας φέτος, «Ευεργεσία σήμερα και πάντοτε». Υπάρχει τρίτος τομέας; μετά ή ανάμεσα, ή μήπως ως μέρος του ιδιωτικού ή του δημοσίου; Ο αλτρουϊσμός; Γιατί ευεργέτες; Οι ενεργοί πολίτες τι είναι; η εταιρική ευθύνη; οι δωρητές, οι χορηγοί, οι σύλλογοι, τα ιδρύματα και οι οργανώσεις; Ποια η σημασία των κινήτρων και ποια της αποτελεσματικότητας; Η προσφορά είναι μόνον ανιδιοτελής; Οικονομική και μη οικονομική συμβολή. Διαφορές και ομοιότητες, εν ζωή και επέκεινα. Τελικά ο άνθρωπος είναι καλός; Απαντήσεις επί του πεδίου. Στη συνάντηση θα εγκαινιασθεί το θέατρο Αλώνι και θα αποκαλυφθεί η επιγραφή των ευεργετών του. 

Πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες
εγγραφή στοnewsletter
#visithexperience
+συμμετοχή
Η επέκεινα χώρα είναι τρόπος σκέψης και στάση ζωής. Η δημιουργία μιας κοινότητας. Γίνε και εσυ μέρος της κοινότητας διαλέγοντας τον τρόπο που σου ταιριάζει περισσότερο.