Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Μεταξύ 21-26 Ιουλίου 2019, διοργανώθηκε στην Επέκεινα Χώρα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με το Κέντρο των Ηνωμένων Εθνών για τη Συνταγματική Έρευνα (CUNCR)


Οι παρουσιάσεις στο σεμινάριο για τη δικαιοσύνη για το κλίμα του 2018, επικεντρώθηκαν όχι μόνο στις αποτυχίες της σημερινής δομής διαχείρισης του κλίματος


Η συνάντηση είχε στόχο: να συμβάλλει στην ανάδειξη της μέχρι σήμερα αμφίβολης υπόστασης των δικαιωμάτων στο φυσικό περιβάλλον από πλευράς διεθνούς δικαίου, ως δικαίωμα του παγκοσμίου πολίτη, ιδιαιτέρως δε υπό το φως της κλιματικής αλλαγής και της διεθνούς προσπάθειας για την αντιμετώπιση της. Η συνάντηση ήταν μια ευγενική χορηγία του Κέντρου Συνταγματικής Έρευνας του ΟΗΕ (CUNCR).


Η τρίτη διεθνής συνάντηση - κοσμοπολιτικό περιπατητικό σεμινάριο, που έγινε στην επέκεινα χώρα στη Βίτσα, 30 Ιουλίου – 4 Αυγούστου 2015, στηριγμένη στην πολύτιμη εμπειρία και τα συμπεράσματα των δύο προηγουμένων συναντήσεων (GLAP I-ιδρυτική συνάντηση, 2-7.8.2014 και GLAP II-Παγκόσμια εκπαίδευση πολίτη για τη βιώσιμη ανάπτυξη, 25-30.7.2015)


Η δεύτερη διεθνής συνάντηση - κοσμοπολιτικό περιπατητικό σεμινάριο, που έγινε στην επέκεινα χώρα στη Βίτσα, 25-30 Ιουλίου 2015, στηριγμένη στην πολύτιμη εμπειρία και τα συμπεράσματα της ιδρυτικής συνάντησης (GLAP I, 2-7.8.2014), είχε στόχο: να προωθήσει την παγκόσμια και συνεχόμενη εκπαίδευση του πολίτη διαμέσου των προγραμμάτων σπουδών καθώς και της κινητοποίησης της κοινωνίας πολιτών ανά τον κόσμο, υπό ένα ταυτόχρονο πρίσμα ανάδειξης της βιώσιμης ανάπτυξης.


Το καλοκαιρινό εξαήμερο περιπατητικό σεμινάριο έλαβε χώρα στο ειδυλλιακό περιβάλλον της Ηπείρου, στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου, στην επέκεινα χώρα στη Βίτσα. Ο κύριος σκοπός είναι να διερευνήσουμε τρόπους οικοδόμησης μιας παγκόσμιας ταυτότητας πολίτη, κατά τη συνείδηση και κατά τη δράση και να την αξιοποιήσουμε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα σημερινά αδιέξοδα, της δημοκρατικής διακυβέρνησης, της βιωσιμότητας, της ειρήνης και της ασφάλειας.


Η επέκεινα χώρα σε συνεργασία με το Friedrich Naumann Foundation for Freedom και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Έκφρασης οργάνωσαν μεταξύ 15-21 Ιουλίου 2013 ένα 6ήμερο βιωματικό εργαστήριο με θέμα την οικοδόμηση και τη λειτουργία ενός κόμματος ή πολιτικού φορέα με βάση τις αρχές και τα εργαλεία της συμμετοχικής ηγεσίας.


Στη συνάντηση αυτή υπό τον συντονισμό της ελληνικής οργάνωσης "Ευρωπαϊκή Έκφραση" έλαβαν μέρος 50 εκπρόσωποι οργανώσεων και πολιτιστικών συλλόγων από όλες σχεδόν τις βαλκανικές χώρες με στόχο τη συνεργασία, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, τον δημόσιο διάλογο και την από κοινού δράση σε θέματα της τοπικής ανάπτυξης με επίκεντρο τον εθελοντισμό και την κοινωνία πολιτών.