Η επέκεινα χώρα επευφημεί τον εθελοντισμό κάθε είδους και είναι ενεργό μέλος της Κοινωνίας Πολιτών. Μέσα από όλες τις δράσεις που διοργανώνονται και φιλοξενούνται στην υποδομή της οργάνωσης μας στη Βίτσα, μπαίνουν οι βάσεις για τη δημιουργία ενός ορεινού κέντρου εορτασμού του εθελοντισμού. Από εισηγήσεις και περπατήματα σε workshops και τη δημιουργία μικρών κοινοτήτων που μαζί μπορούν να καταφέρουν πολλά. “Ποτέ μην αμφιβάλλετε ότι μια μικρή ομάδα στοχαστικών, αφοσιωμένων πολιτών μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. πράγματι, είναι το μόνο πράγμα που έχει ποτέ.” Margaret Mead

αρχείο δράσεων

27-29.07.2018
εγγραφή στοnewsletter
#visithexperience
+συμμετοχή
Η επέκεινα χώρα είναι τρόπος σκέψης και στάση ζωής. Η δημιουργία μιας κοινότητας. Γίνε και εσυ μέρος της κοινότητας διαλέγοντας τον τρόπο που σου ταιριάζει περισσότερο.