Η επέκεινα χώρα αποτελεί μια Χώρα Γνώσης για μικρούς και μεγάλους, προάγει την εκπαίδευση και προωθεί την εκμάθηση. Σε συνεργασία με σχολεία και πανεπιστήμια, η επέκεινα χώρα είναι μοναδικός προορισμός για σχολικές εκδρομές και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Ακόμα έχουν φιλοξενηθεί ευρωπαϊκά προγράμματα Εράσμους ενώ αναμένεται η δημιουργία ενός Παγκόσμιου Κέντρου Νεότητας στο Βουνό ( Αρχοντικό Δάνου).

αρχείο δράσεων

05-12.09.2023
Ελληνογερμανική ανταλλαγή νέων (18 - 30 ετών)
04-11.09.2023
Για δεύτερη χρονιά, θα ανιχνεύσουμε την ιστορία, βιώνοντας την εκεί που συντελέστηκε και μαθαίνοντας για το μέλλον.
26.09 -04.10.2022
Η ελληνογερμανική ανταλλαγή νέων που θα πραγματοποιηθεί 26 Σεπτεμβρίου με 4 Οκτωβρίου 2022, θα ασχοληθεί με την πρόσφατη κοινή ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά ως όχημα τοπικής ανάπτυξης.
15-19.9.2022
Συνάντηση μεταξύ εμπειρογνωμόνων της εκπαίδευσης προς ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την αειφόρο ανάπτυξη
1 2 3 4 5
εγγραφή στοnewsletter
#visithexperience
+συμμετοχή
Η επέκεινα χώρα είναι τρόπος σκέψης και στάση ζωής. Η δημιουργία μιας κοινότητας. Γίνε και εσυ μέρος της κοινότητας διαλέγοντας τον τρόπο που σου ταιριάζει περισσότερο.